Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг за изграждане на хранилище за самолетно гориво във военновъздушна база Минск Мазовецки, Полша

Дата на обявяване: 20.03.2017

Реф. № IСB/1/2017

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Министерството на отбраната на Република Полша обявява международен търг за изграждане на хранилище за самолетно гориво във военновъздушна база в Минск Мазовецки, Полша. Тръжната процедура включва следните видове дейности: обезлесяване на терена и компенсаторно залесяване, почистване на почвата от петролни продукти, разрушаване на съществуващата инфраструктура, изграждане на нови хранилища (2 бр.) и съответните тръбопроводи и инсталации за свързването им към инфраструктурата на летището.

Очаквана стойност на поръчката – 122 518 000 PLN.

Период на изпълнение на договора – октомври 2017 – септември 2020 год.

Официален език – полски (тръжната документация, цялата кореспонденция и представянето на офертите ще бъде само на полски език).

Фирмите кандидати за участие в тръжната процедура трябва да имат право на достъп до информация с гриф „RESTRICTED”.

Важни срокове:

– 14 април 2017 г. – номиниране на фирмите кандидати в страната домакин;
– мес. май 2017 г. – очаквано изпращане на тръжните документи до кандидатите;
– 16 август 2017 г. – краен срок за подаване на оферти на полски език;
– мес. септември 2017 г. – планирано сключване на договора.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 1 април 2017 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. „Славянска” № 8
Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел „НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите да участие в международни процедури на НАТО.

За връзка:

Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете