Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг за изграждане на комуникационна инфраструктура в Центъра за комбинирани въздушни операции на НАТО в Торехон, Испания

Дата на обявяване: 22.10.2015

Реф. № 2014 / 05WI07001

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Министерството на отбраната на Кралство Испания обявява международен търг за изграждане на комуникационна инфраструктура в Центъра за комбинирани въздушни операции на Алианса в Торехон, Испания. Комуникационната инфраструктура ще включва няколко типа мрежи в зависимост от вида на информацията, която ще бъде обменяна в тях, притежателя на мрежата или външния доставчик (NATO SECRET, NATO UNCLASSIFIED, различни видове локални компютърни мрежи и др.)

Очаквана стойност на поръчката – 865 121 евро.

Предвижда се тръжната документация да бъде „NATO UNCLASSIFIED“, но фирмата изпълнител следва да притежава сертификат за достъп до класифицирана информация на НАТО с ниво „NATO SECRET“.

Важни срокове:

  • 15 ноември 2015 г. – номиниране на фирмите кандидати в страната домакин;
  • последното тримесечие на 2015 г. – очаквано изпращане на тръжните документи до кандидатите;
  • последното тримесечие на 2015 г. – краен срок за представяне на офертите;
  • първо тримесечие на 2016 г. – планирано сключване на договора.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 4 ноември 2015 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. „Славянска” № 8
Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел „НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите да участие в международни процедури на НАТО.

За връзка:

Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете