Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг за изграждане на пожарна и аварийна станция в авиобаза Чеслав, Чехия

Дата на обявяване: 20.03.2017

Реф. № ICB/01/2017 – ZPT (PD)

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Министерството на отбраната на Република Чехия обявява международен търг за изграждане на пожарна и аварийна станция в авиобаза Чеслав, Чехия. В станцията се предвижда настаняване на персонал от 60 души и 18 закрити паркоместа за пожарната и аварийна техника.

Очаквана стойност на поръчката – 220 000 eвро.

Период на изпълнение на договора – октомври 2017 – септември 2018 год.

Официален език – чешки (тръжната документация, цялата кореспонденция и представянето на офертите ще бъде само на чешки език).

Фирмите кандидати за участие в тръжната процедура трябва да имат право на достъп до информация с гриф „RESTRICTED”.

Важни срокове:

– 1 май 2017 г. – номиниране на фирмите кандидати в страната домакин;
– мес. май 2017 г. – очаквано изпращане на тръжните документи до кандидатите;
– мес. юли 2017 г. – краен срок за подаване на оферти на чешки език;
– мес. септември 2017 г. – планирано сключване на договора.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 12 април 2017 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. „Славянска” № 8
Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел „НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите да участие в международни процедури на НАТО.

За връзка:

Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете