Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг за изграждане на системи за сигурност в авиобаза Гайленкирхен, Германия

Дата на обявяване: 21.07.2014

Министерството на икономиката и енергетиката на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Федерална република Германия обявява международен търг по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността за изграждане на система за наблюдение и система за контрол на достъпа в авиобаза Гайленкирхен, Германия. Предмет на настоящата тръжна процедура са следните видове системи: система за видеонаблюдение (в т.ч. 245 бр. IP камери, 40 бр. IR камери с резолюция 320×240, 110 бр. IR камери с резолюция 640×480, 15 бр. видео енкодери, 160 бр. IR LED прожектори и др.), сензорна система за охрана на оградата, система за съхраняване на видеозаписите, система за управление на риска, снабдена с необходимия софтуер и лицензи, защитена мрежа и др. От фирмата изпълнител ще се изисква да осигури гаранционна поддръжка на системите за сигурност за период от 4 години.

Прогнозна стойност на поръчката – 6 400 000 евро.

Монтажните дейности ще бъдат извършени в периода март 2015 – декември 2016 г.

От кандидатите ще се изисква гаранция в размер на 5% от договорните суми за изпълнение на договорите и гаранция 3% за отстраняване на недостатъци.

Фирмите участници в тръжната процедура трябва да притежават удостоверение за достъп до класифицирана информация на НАТО с ниво “NATO CONFIDENTIAL”, а персоналът, ангажиран пряко с осъществяването на договорите – сертификати “NATO CONFIDENTIAL”.

Очаква се тръжната документация да бъде само на немски език.

Важни срокове:

  • 22 август 2014 г. – номиниране на фирмите кандидати в страната домакин;
  • 8 септември 2014 г. – очаквано изпращане на тръжните документи до кандидатите;
  • 03 декември 2014 г., 10:00 ч. – краен срок за представяне на офертите;
  • 27 февруари 2014 г. – планирано сключване на договора.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 11 август 2014 г. на адрес:

Министерство на икономиката и енергетиката

гр. София 1052

ул. “Славянска” № 8

Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”

Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”

Относно: Международни процедури на НАТО

Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите да участие в международни процедури на НАТО.

Организаторите на търга изискват желаещите фирми да представят и в страната домакин писмено заявление за участие на немски или на един от официалните езици на НАТО (английски и френски), като посочат фирмата, адреса, лицето за връзка, номер на телефон и факс. Заявлението трябва да бъде изпратено до 22 август 2014 г. на адрес:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

Referat 415

Postfach 51 71

65726 Eschborn

Phone: + 49-6196/ 908-257

Fax: + 49-6196/ 908-11257

За връзка:

Телефон: 02/ 940 75 41

Споделете