Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг за извършване на редакционни услуги в областта на електронните публикации на Агенцията на НАТО за изследвания и технологии

Дата на обявяване: 23.04.2012

Референтен №: RTA/FIN/P&C(2012)-010

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Агенцията на НАТО за изследвания и технологии (RTA) със седалище във Франция обявява международен търг за извършване на редакционни услуги и контрол на качеството в областта на електронните публикации и разпространението на научни материали до ниво на класификация NATO SECRET включително. Преобладаващата част от научните доклади за обработка (ок. 21 000 стр. годишно) ще бъдат в електронен вид – за разпространение на CD ROM или по Интернет. Английският трябва да бъде роден език за служителите на фирмата изпълнител, които ще бъдат ангажирани непосредствено с редакторската дейност. Фирмите кандидати трябва да притежават право на достъп до класифицирана информация с ниво NATO SECRET.

До участие в търга се допускат фирми от страните членки на Алианса, номинирани по официален път до 23 май 2012 г.

Поканата за търг ще бъде изпратена до номинираните фирми в двуседмичен срок след 23 май 2012 г. Ще бъде осигурен период от мин. 42 дни за подготовка и представяне на оферти.

Интерес за участие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 16 май 2012 г. на адрес:

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО.

Заинтересованите фирми, които не са включени в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО, трябва да приложат заявление за включване и документите по чл. 7, ал. 1 от наредбата.

За допълнителна информация:
Телефон: 02/ 940 75 82

Споделете