Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг за извършване на строителни работи във военновъздушна база в Република Словения

Дата на обявяване: 08.05.2014

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Министерството на отбраната на Република Словения организира международен търг по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността за извършване на строителни работи във военновъздушната база в Cerklje ob Krki, Словения. Тръжната процедура включва:

– изграждане на хангар за ремонт на самолети (450 кв.м) с прилежаща работилница (285 кв.м.) и оборудване, реф. №: 3AF37014-0

– изграждане на перон за техническа поддръжка на самолети (3200 кв.м), реф. №: 3AF37015-0

– изграждане на перон за престой на самолети, реф. №: 3AF37016-М

– възстановяване и разширяване на зоната за паркиране на самолети, реф. №: 3AF37009-1

– изграждане на перон за тестване на самолетни двигатели, реф. №: 3AF37010-М

Срок за реализация на проектите – септември 2014 – октомври 2015.

Приблизителната обща стойност на поръчката – 3 000 000 евро.

Фирмите, желаещи да участват в тръжната процедура, трябва да представят в страната-домакин писмено заявление за участие на английски или словенски език в срок до 20 май 2014 г. на адрес:

Ministry of Defense of the Republic of Slovenia, Directorate of Logistics
Vojkova cesta 55A, Sl – 1000 Ljubljana
Point of Contact: Mr. Franc PURGAJ/Mrs. Suzana TISNIKAR-GORIČANEC

Phone: 00 3861 471 26 09, 00 3861 471 1619,
Fax: 00 3861 471 16 84, 00 3861 471 16 84

e-mail: franc.purgaj@mors.si; suzana.tisnikar.goricanec@mors.si

Организаторите на търга ще извършат предварителна оценка на финансовото състояние и техническата компетентност на фирмите кандидати.

Тръжните документи ще бъдат изпратени само до кандидатите, които отговарят на изискванията за участие в търга и са преминали предварителната финансова и техническа проверка.

За участие в търга и при изпълнение на договора ще се изискват съответно гаранции в размер на 2 % и 10 % от общата сума на договора.

Важни срокове:

– 20 май 2014 г. – номиниране на фирмите кандидати и подаване на заявления от фирмите в страната-домакин;

– май-юни 2014 г. – очаквано изпращане на тръжните документи;

– 20 юли 2014 г., 12:00 ч. местно време – срок за представяне на оферти с валидност 6 месеца;

– 20 август 2014 г. – планирано сключване на договора.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие трябва да бъде заявен писмено до 11 май 2014 г. на адрес:

Министерство на икономиката и енергетиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите да участие в международни процедури на НАТО.

За връзка:
Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете