Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг за осъвременяване на Географската информационна система на НАТО

Дата на обявяване: 20.03.2017

Референтен № IFB-СО-14179-GIS

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Агенцията за комуникации и информация на НАТО (NCIA) в Брюксел, Белгия, обявява международен търг за осъвременяване на Географската информационна система на НАТО (ГИС). Подробна информация за обхвата на проекта можете да намерите тук.

Приблизителна стойност на поръчката – 8 700 000 евро (с едногодишна гаранция).

От кандидатите ще се изисква гаранция в размер на 150 000 евро за участие в търга.

Фирмите кандидати трябва да притежават валидни сертификати за достъп до класифицирана информация с ниво „NATO SECRET“.

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Важни срокове:

– 27 юни 2017 г. – номиниране на фирмите кандидати в страната домакин;
– септември 2017 г. – очаквано изпращане на тръжните документи;
– декември 2017 г. – срок за представяне на офертите;
– март 2018 г. – планирано сключване на договор.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 10 юни 2017 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. „Славянска” № 8
Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел „НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилагат:

– декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО;
– копие на сертификата за достъп до класифицирана информация с ниво „NATO SECRET“.

За връзка:

Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете