Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг за осигуряване на BRASS (Broadcast, Maritime Rear Link and Ship Shore) услуги в България

Дата на обявяване: 26.02.2015

Референтен № IFB-13733-BRASS-BGR

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Агенцията за комуникации и информация на НАТО (NCIA) в Брюксел, Белгия, обявява международен търг за осигуряване на BRASS (Broadcast, Maritime Rear Link and Ship Shore) услуги в България. BRASS системата ще се основава на стандартизирана съвместима Автоматизирана система за контрол и управление (Automated Control and Management System) и на съответното комуникационно оборудване (предаватели, приемници, модеми, криптиращо оборудване и др.). Подробна информация за обхвата на проекта можете да намерите тук.

Приблизителна стойност на поръчката – 7 700 000 евро.

Срок за изпълнение на поръчката – 15 месеца от датата на сключване на договора.

Търгът ще се проведе при условията на Standard International Competitive Bidding, т.е. най-ниска цена и съответствие на предварително определените техническите изисквания.

От кандидатите ще се изисква гаранция в размер на 300 000 евро за участие в търга.

Предвижда се участниците в тръжната процедура да бъдат поканени за двудневно проучване на обекта 4-6 седмици след изпращане на поканата за търга. За целта фирмите трябва да осигурят присъствието на свои представители, които притежават валидни сертификати за достъп до класифицирана информация на НАТО с ниво не по-ниско от “NATO CONFIDENTIAL”.

В търга могат да участват фирми, които притежават сертификат за достъп до класифицирана информация на НАТО с ниво “NATO SECRET”. Копие на сертификата за достъп до класифицирана информация на дружеството трябва да бъде приложен към писмото за заявяване на интерес за участие в настоящия търг. Персоналът на фирмата изпълнител, ангажиран пряко с осъществяването на договора, също трябва да притежава сертификати за достъп до класифицирана информация с ниво “NATO SECRET”.

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Важни срокове:

– 27 март 2015 г. – номиниране на фирмите кандидати в страната домакин

– до края на април 2015 г. – очаквано изпращане на тръжните документи

– юли 2015 г. – срок за представяне на офертите с валидност 12 месеца

– ноември 2015 г. – планирано сключване на договора

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 15 март 2015 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилагат: копие на сертификата за достъп до класифицирана информация на НАТО с ниво “NATO SECRET” на дружеството и декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО.

За връзка:

Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете