Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг за осигуряване на функционални услуги за нуждите на командването и управлението на операциите на Алианса в морските пространства (проект TRITON)

Дата на обявяване: 07.10.2015

Референтен № IFB-13859-TRITON

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Агенцията за комуникации и информация на НАТО (NCIA) в Брюксел, Белгия, обявява международен търг за осигуряване на функционални услуги за нуждите на командването и управлението на операциите на Алианса в морските пространства (проект TRITON). Проектът включва следните дейности: осигуряване на софтуер, производство на съответното оборудване, инсталиране, интегриране и валидиране. Софтуерът за TRITON трябва да се базира на готови решения и да бъде доразвит предвид спецификата на неговото приложение. Фирмата изпълнител следва да се ангажира също така с обучение на потребителите и първоначална поддръжка на системата (за период не по-малък от 5 години и срещу допълнително заплащане).

Срок за изпълнение на проекта – 36 месеца от датата на сключване на договора.

Приблизителна стойност на поръчката (инвестиционна част) – 14 121 870 евро.

Търгът ще се проведе при условията на Standard International Competitive Bidding Procedure, т.е. най-ниска цена и съответствие на предварително определените техническите изисквания.

Tръжната документация ще бъде “NATO UNCLASSIFIED”, но персоналът на фирмата изпълнител, ангажиран пряко с осъществяването на договора, следва да притежава валидни сертификати с ниво “NATO SECRET”.

В търга могат да участват фирми, които са включени в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), и за които е издадена Декларация за съответствие.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 21 октомври 2015 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО.

Заинтересованите дружества, които не са включени в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО, трябва да приложат заявление за включване и документите по чл. 7, ал. 1 от наредбата.

За връзка:

Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете