Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг за осигуряване на генератори за нуждите на NATO DARS

Дата на обявяване: 28.03.2017

Реф. №: PP-SOC-N/2017/IC ICB/JBR17004

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Агенцията на НАТО за поддръжка и снабдяване (NSPA) обявява международен търг за осигуряване на генератори за нуждите на NATO DARS Unit (Deployable Air Command and Control). Подробна информация за предмета и обхвата на тръжната процедура можете да намерите тук.

Очаквана стойност на поръчката – 400 000 евро.

Важни срокове:

17 април 2017 г. – представяне на фирмите кандидати в страната домакин
след 10 април 2017 г. – планувано изпращане на тръжните документи
юни 2017 г. – краен срок за представяне на офертите

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Интерес за участие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 31 март 2017 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО.

За връзка:

Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете