Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг за осигуряване на глобални фиксирани и мобилни телефонни услуги

Дата на обявяване: 29.06.2016

Референтен № IFB-NCIA-NSII-16-07

Агенцията за комуникации и информация на НАТО (NCIA) в Брюксел, Белгия, обявява международен търг за осигуряване на глобални фиксирани и мобилни телефонни услуги плюс необходимия хардуер (мобилни устройства). Услугата ще бъде управлявана централно и има за цел да осигури свободна комуникация в рамките на всички 28 държави членки на Алианса. Подробна информация за обхвата на тръжната процедура и изискванията към фирмите кандидати можете да намерите тук.

Приблизителна стойност на поръчката – 7 000 000 евро (годишно).

Максимален срок на договора – 5 години (1 година + възможност за допълнително удължаване на срока с до 4 години).

Предвижда се тръжната документация да бъде „NATO UNCLASSIFIED“, но персоналът на фирмата изпълнител, ангажиран пряко с осъществяването на договора, следва да притежава валидни сертификати с ниво „NATO SECRET“.

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Важни срокове:

– 15 август 2016 г. – номиниране на фирмите кандидати в страната домакин;

– началото на м. септември 2016 г. – очаквано изпращане на тръжните документи;

– 15 ноември 2016 г. – срок за представяне на офертите;

– декември 2016 г. – планирано сключване на договора.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 1 август 2016 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. „Славянска” № 8
Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел „НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО.

За връзка:

Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете