Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг за осигуряване на Inmarsat услуги за Системата за съюзно наземно наблюдение на НАТО (AGS)

Дата на обявяване: 22.10.2015

Референтен № IFB-СО-14167-AGS

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Агенцията за комуникации и информация на НАТО (NCIA) в Брюксел, Белгия, обявява международен търг за осигуряване на сателитни комуникационни услуги за Системата за съюзно наземно наблюдение на НАТО (AGS). От изпълнителя по договора ще се изисква да предостави Inmarsat услуги вкл. наземни такива за период от 10 години и да се ангажира с мениджмънта и поддръжката.

Приблизителна стойност на поръчката – 10 000 000 евро /за период от 10 години/.

Търгът ще се проведе при условията на Standard International Competitive Bidding Procedure, т.е. най-ниска цена и съответствие на предварително определените техническите изисквания.

Предвижда се тръжната документация да бъде „NATO UNCLASSIFIED“, но фирмата изпълнител следва да разполага с регистратура с право да съхранява класифицирана информация с ниво NATO RESTRICTED“.

От кандидатите ще се изисква гаранция в размер на 250 000 евро за участие в търга.

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Важни срокове:

– 23 ноември 2015 г. – номиниране на фирмите кандидати в страната домакин;

– ноември 2015 г. – очаквано изпращане на тръжните документи;

– февруари 2016 г. – срок за представяне на офертите;

– април 2016 г. – планирано сключване на договора.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 15 ноември 2015 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. „Славянска” № 8
Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел „НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО.

За връзка:

Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете