Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг за осигуряване на оборудване за нуждите на щабовете на Силите за развръщане на НАТО

Дата на обявяване: 24.02.2017

Реф. №: PP-SOC-N/2017/IC ICB/FR17004

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Агенцията на НАТО за поддръжка и снабдяване (NSPA) обявява международен търг за осигуряване на оборудване за нуждите на щабовете на Силите за развръщане на НАТО. Тръжната процедура е разделена на два лота:

– Лот 1 – Рампа за ремонт и техническа поддръжка на превозни средства – 4 бр. (плюс 2 допълнителни при необходимост);
– Лот 2 – Работни инструменти – 12 комплекта (4 бр. електрически, 4 бр. автомобилни, 4 бр. с общо предназначение).

Очаквана стойност на поръчката – 767 270 евро.

Оборудването трябва да бъде доставено на Южния оперативен център на NSPA в Таранта, Италия, в срок 4 – 6 мес. от датата на сключване на договора.

Важни срокове:

23 март 2017 г. – представяне на фирмите кандидати в страната домакин
края на мес. март 2017 г. – планувано изпращане на тръжните документи
началото на мес. май 2017 г. – краен срок за представяне на офертите

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Интерес за участие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 10 март 2017 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
02/ 980 47 11.

Фирмите, включени в базата данни на кандидатите да участие в международни процедури на НАТО, прилагат декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване.

Заинтересованите фирми, които не са включени в базата данни, трябва да приложат заявление за включване и документите по чл. 7, ал. 1 от наредбата. Формуляр на заявлението можете да намерите тук.

За връзка:

Диляна Карагеоргиева
Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете