Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг за осигуряване на оборудване за нуждите на силите за бързо развръщане на НАТО

Дата на обявяване: 29.06.2016

Референтен № 2003/5HQ27014

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Агенцията за поддръжка и снабдяване на НАТО (NSPA) обявява международен търг за осигуряване на оборудване за нуждите на силите за бързо развръщане на НАТО в Таранто, Италия . Подробна информация за оборудването можете да намерите тук.

Приблизителна стойност на поръчката – 151 800 евро.

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Краен срок за представяне на Декларация за съответствие в NSPA – 19 юли 2016 г.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 8 юли 2016 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. „Славянска” № 8
Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел „НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО.

За връзка:

Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете