Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг за осигуряване на оборудване за осъществяване на гласова комуникация по проект на НАТО за разширяване на обхвата на системата за въздушно командване и управление (ACCS)

Дата на обявяване: 07.10.2015

Референтен № IFB-СО-14123- ACCS

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Агенцията за комуникации и информация на НАТО (NCIA) в Брюксел, Белгия, обявява международен търг за осигуряване на оборудване за осъществяване на гласова комуникация (VCE) в изпълнение на проект на НАТО за разширяване на обхвата на системата за въздушно командване и управление (ACCS) и присъединяване на нови държави членки към нея. Предмет на тръжната процедура е доставка и интегриране на оборудването за гласова комуникация (като елемент, базиран на ACCS софтуера) с националните радиокомуникационни системи в Албания, Хърватска, Словакия и Словения. Повече информация за процедурата, обхвата и изискванията към фирмите кандидати можете да намерите тук.

Приблизителна стойност на поръчката – 12 491 040 евро.

Срок за изпълнение на проекта – 30 месеца от датата на сключване на договора.

Търгът ще се проведе при условията на Standard International Competitive Bidding Procedure, т.е. най-ниска цена и съответствие на предварително определените техническите изисквания.

Tръжната документация ще бъде “NATO UNCLASSIFIED”, но персоналът на фирмата изпълнител, ангажиран пряко с осъществяването на договора, следва да притежава валидни сертификати с ниво “NATO SECRET”.

От кандидатите ще се изисква гаранция в размер на 300 000 евро за участие в търга.

В търга могат да участват фирми, които са включени в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), и за които е издадена Декларация за съответствие.

Заинтересованите дружества, които не са включени в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО, трябва да приложат заявление за включване и документи по чл.7, ал.1 от наредбата.

Важни срокове:

– 30 ноември 2015 г. – номиниране на фирмите кандидати в страната домакин;

– декември 2015 г. – очаквано изпращане на тръжните документи;

– май 2016 г. – срок за представяне на офертите;

– четвърто тримесечие на 2016 г. – планирано сключване на договора.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 18 ноември 2015 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО.

За връзка:
Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете