Loading...

Известие за намерение за покана за международен търг за осигуряване на поддръжка на HP хардуерните и софтуерните решения на дирекция „Инфраструктурни услуги“ към Агенцията за комуникации и информация на НАТО

Дата на обявяване: 18.03.2016

Референтен № IFB-NCIA-DIS-16-01

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Агенцията за комуникации и информация на НАТО (NCIA) в Брюксел, Белгия, обявява международен търг за осигуряване на поддръжка на HP хардуерните и софтуерните решения на дирекция „Инфраструктурни услуги“ към NCIA. Подробна информация за обхвата на тръжната процедура и изискванията към фирмите кандидати можете да намерите тук.

Приблизителна стойност на поръчката – 635 000 евро (годишно).

Период на изпълнение на договора – 1 година, с възможност за допълнително удължаване на срока с до 4 години.

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Важни срокове:

– 1 април 2016 г. – номиниране на фирмите кандидати в страната домакин;

– началото на м. април 2016 г. – очаквано изпращане на тръжните документи;

– втората половина на м. май 2016 г. – срок за представяне на офертите;

– края на юни 2016 г. – планирано сключване на договора.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 24 март 2016 г. на адрес:

Министерство на икономиката
гр. София 1052
ул. „Славянска” № 8
Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел „НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО.

За връзка:

Диляна Карагеоргиева
Телефон: 02/ 940 73 98
Имейл: D.Karageorgieva@mi.government.bg

Споделете