Loading...

Известие за намерение за покана за международни търгове на НАТО за доставка на кранове и мотокари

Дата на обявяване: 14.08.2013

Министерството на икономиката и енергетиката на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Агенцията на НАТО за поддръжка (NSPA) организира търгове за осигуряване на 40-тонни кранове по проект 5Q27010-1Н и на мотокари за обработване на товари на неравен терен по проект 5Q27010-1I. Предвижда се доставка на:

– 4 броя 40-тонни мобилни кранове, които да се превозват по суша, въздух и вода в 6,058 м. ISO контейнери;

– 6 броя мотокари с товароносимост 3600 кг. при височина на повдигане 3 метра и с товароносимост 1820 кг. при височина на повдигане 6.5 метра.

Срокът за изпълнение на договорите е съответно 12 месеца за крановете и 10 месеца за мотокарите от датата на сключването им.

Търговете се провеждат съгласно “One step International Competitive Bidding Procedure”.

Приблизителните стойности на проектите възлизат на 2 700 000.00 евро за крановете и 950 000.00 евро за мотокарите.

В търговете могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Документацията и цялата кореспонденция във връзка с търговете ще бъдат на английски език.

Важни срокове:

– 11 септември 2013 г. – представяне на Декларации за съответствие в NSPA;

– не по-малко от 84 дни за крановете и не по-малко от 42 дни за мотокарите след посочената по-горе дата – срок за приемане на оферти с валидност 6 месеца от изпращането на тръжните документи до кандидатите.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие трябва да бъде заявен писмено до 04 септември 2013 г. на адрес:

Министерство на икономиката и енергетиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите да участие в международни процедури на НАТО.

За връзка:

Телефон: 02 940 73 98

Споделете