Loading...

Известие за намерение за покана за международни търгове на НАТО за извършване на строителни и ремонтни работи във военновъздушната база на НАТО в Гайленкирхен, Германия

Дата на обявяване: 02.01.2014

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Федерална република Германия обявява международни търгове по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността за извършване на строителни и ремонтни дейности на аварийната и противопожарна станция на летище Гайленкирхен по следните проекти:

  • Изграждане на електрическа система, реф. № 68-05-11 (06/2013);
  • Автоматизиране на сградата, реф. № 68-05-11 (07/2013);
  • Изграждане на отоплителна и санитарна инсталация, реф. № 68-05-11 (08/2013);
  • Изграждане на вентилационна и охлаждаща инсталация, реф. № 68-05-11 (09/2013).

Прогнозната стойност на проектите възлиза на 1 599 000 евро.

Строителните и ремонтни дейности следва да бъдат извършени в периода февруари 2015 – февруари 2016 г.

От кандидатите ще се изисква гаранция в размер на 5% от договорните суми за изпълнение на договорите и гаранция 3% за отстраняване на недостатъци.

Персоналът на фирмата изпълнител, ангажиран с осъществяването на договорите, следва да притежава валидни сертификати за достъп до класифицирана информация с ниво “NATO CONFIDENTIAL“.

Очаква се тръжната документация да бъде само на немски език.

Важни срокове:

  • 27 февруари 2014 г. – номиниране на фирмите кандидати в страната домакин;
  • 22 март 2014 г. – очаквано изпращане на тръжните документи до кандидатите;
  • 14 май 2014 г., 10:00 ч. – краен срок за представяне на офертите;
  • 26 юни 2014 г. – планирано сключване на договора.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 17 февруари 2014 г. на адрес:

Министерство на икономиката и енергетиката
гр. София 1052
ул. “Славянска” № 8
Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”
Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”
Относно: Международни процедури на НАТО
Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите да участие в международни процедури на НАТО.

Организаторите на търга изискват желаещите фирми да представят и в страната домакин писмено заявление за участие на немски или на един от официалните езици на НАТО (английски и френски), като посочат фирмата, адреса, лицето за връзка, номер на телефон и факс. Заявлението трябва да бъде изпратено до 27 февруари 2014 г. на адрес:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Referat 415
Postfach 51 71
65726 Eschborn
Phone: + 49-6196/ 908-257
Fax: + 49-6196/ 908-11257

За връзка:
Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете