Loading...

Известие за намерение за стартиране на международна търговска процедура за осигуряване на професионални услуги за корпоративни събития на Агенцията на НАТО за комуникации и информация (NCIA)

Дата на обявяване: 29.03.2023
Крайна дата за подаване на документи: 04.04.2023

Референтен № IFB-CO-115881-NID

Агенцията за комуникации и информация на НАТО (NCIA) в Брюксел, Белгия, обявява международен търг по проект за осигуряване на професионални услуги за корпоративни събития в подкрепа на успешната организация и работа на водещото събитие на Агенцията на НАТО за комуникации и информация. Предвижда се договорът да бъде сключен през м. Септември 2023г и да бъде за осигуряване на услуги за периода 2024-2029г – първо събитие през 4 тримесечие на 2024г., последвано от 4 събития през периода 2026-2029г.

Подробна информация за търга е качена на уеб страницата на Агенцията: https://www.ncia.nato.int/business/current-opportunities/ifb.html

Очаква се тръжната документация да бъде „NATO UNCLASSIFIED”.

В търга могат да участват фирми, за които е издадена Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Важни срокове:

– 11 април 2023г. – краен срок номиниране на фирмите кандидати в страната домакин;

– Април-Май 2023г – очаквано изпращане на тръжните документи;

– Май-Юни 2023 г. – краен срок за предоставяне на оферти;

– Септември 2023 г. – планирано сключване на договора.

Интерес за участие с цел издаване на Декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) трябва да бъде заявен писмено до 4 април 2023 г . на адрес:

Министерство на икономиката и индустрията

гр. София 1052

ул. „Славянска” № 8

Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”

Отдел „НАТО и икономически аспекти на сигурността”

Относно: Международни процедури на НАТО

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО;

За връзка:

Диана Ставрева

Телефон: 02/ 940 75 41

Споделете