Loading...

„КИНТЕКС” ЕАД, гр. София обявява конкурс за набиране на оферти за застраховка на имущество с покритие на застрахователните рискове „Индустриален пожар”, „Природни бедствия” и „Земетресение”.

Дата на обявяване: 31.07.2018

„КИНТЕКС” ЕАД, гр. София обявява конкурс за набиране на оферти за застраховка на имущество с покритие на застрахователните рискове „Индустриален пожар”, „Природни бедствия” и „Земетресение”.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете