Loading...

„Кинтекс“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост“ – западна промишлена зона (складово хале №3).

Дата на обявяване: 14.03.2018

„Кинтекс“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот находящ се в гр. Варна, район „Младост“ – западна промишлена зона (складово хале №3).

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете