Loading...

„Кинтекс“ ЕАД обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 20.03.2019

„Кинтекс“ ЕАД обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете