Loading...

„Летище Горна Оряховица” ЕООД обявява конкурс за избор на застраховател за сключване на застраховка на ДМА и материали собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 24.01.2019

„Летище Горна Оряховица” ЕООД обявява конкурс за избор на застраховател за сключване на застраховка на ДМА и материали собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете