Loading...

Ликвидаторът на „Редки метали“ ЕООД (л), Бухово обявява 2 търга с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 24.11.2017

Ликвидаторът на „Редки метали“ ЕООД (л), Бухово обявява 2 търга с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от:

Търг № 1

Търг № 2

Споделете