Loading...

„Логистично и техническо обезпечаване на мероприятия/събития на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. и

Дата на обявяване: 20.12.2018
Крайна дата за подаване на документи: 23.01.2019

Министерството на икономиката с адрес: гр. София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура с предмет: „Логистично и техническо обезпечаване на мероприятия/събития на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. и на обучения на бенефициенти“.

Решение за откриване (изпратено на 17.12.2018 г. в РОП, публикувано на 20.12.2018 г. в РОП и в профила на купувача)

Обявление за поръчка (изпратено на 17.12.2018 г. в РОП, публикувано на 20.12.2018 г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача)

Заглавна страница, документация и образци (публикувани на 20.12.2018 г. в профила на купувача)

Проект на договор (публикуван на 20.12.2018 г. в профила на купувача)

ЕЕДОП (публикуван на 20.12.2018 г. в профила на купувача)

Протокол № 1 (публикуван на 13.02.2019г. в профила на купувача)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 08.03.2019 г. в профила на купувача)

Протоколи № 1-2 (публикувани на 08.04.2019 г. в профила на купувача)

Протоколи № 3-4 (публикувани на 08.04.2019 г. в профила на купувача)

Доклад (публикуван на 08.04.2019 г. в профила на купувача)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано на 08.04.2019 г. в профила на купувача)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 17.06.2019г. в РОП, публикувано на 20.06.2019г. в ОВ на ЕС и в профила на купувача)

Договор /публикуван в профила на купувача на 20.06.2019 г./

Техническа спецификация към договор /публикувана в профила на купувача на 20.06.2019 г./

Техническо предложение към договор /публикувано в профила на купувача на 20.06.2019 г.

Ценово предложение към договор /публикувано в профила на купувача на 20.06.2019 г./

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 25.01.2021 г.;публикувано в профила на купувача на 25.01.2021 г./

Споделете