Loading...

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“АД – Кърджали обявява два търга с тайно наддаване при открито заседание за отдаване по наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 20.02.2019

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“АД – Кърджали обявява два търга с тайно наддаване при открито заседание за отдаване по наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Търг 1.

Споделете