Loading...

МБАЛ “Д-р Иван Селемински-Сливен” АД, гр. Сливен открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ДМА, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 02.11.2018

МБАЛ “Д-р Иван Селемински-Сливен” АД, гр. Сливен открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ДМА, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете