Loading...

МБАЛ “Д-р Иван Семилински-Сливен” АД, гр. Сливен обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 15.04.2019

МБАЛ “Д-р Иван Семилински-Сливен” АД, гр. Сливен обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете