Loading...

МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на недвижим имот за срок от 3 /три/ години

Дата на обявяване: 13.03.2020

МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на недвижим имот за срок от 3 /три/ години

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете