Loading...

МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот “Павилион за хранителни стоки и помещение за търговия с нехранителни стоки”, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 08.08.2019

МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот “Павилион за хранителни стоки и помещение за търговия с нехранителни стоки”, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете