Loading...

МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот, част от сграда, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 20.06.2019

МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот, част от сграда, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете