Loading...

МБАЛ “Национална кардиологична болница” ЕАД обявява конкурс за определяне на изпълнител на застрахователна услуга за имуществено застраховане на сградния фонд, ведно с медицинската и немедицинска апаратура

Дата на обявяване: 23.04.2020

МБАЛ “Национална кардиологична болница” ЕАД обявява конкурс за определяне на изпълнител на застрахователна услуга за имуществено застраховане на сградния фонд, ведно с медицинската и немедицинска апаратура

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете