Loading...

МБАЛ-Пазарджик“ АД – гр. Пазарджик публикува информация и електронен адрес за електронен търг чрез електронната платформа за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 21.04.2021

Информация и описание за провеждане на електронен търг чрез електронната платформа за продажба на сгради с идентификатори 55155.507.268.3 и 55155.507.268.9 може да получите на следния електронен адрес https://estate-sales.uslugi.io/

Споделете