Loading...

“МБАЛ-Пазарджик” АД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти и части от имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 01.10.2018

“МБАЛ-Пазарджик” АД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти и части от имоти, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете