Loading...

„МБАЛНП „Св.Наум” ЕАД обявява конкурс за избор на застраховател по две обособени позиции.

Дата на обявяване: 28.03.2019

„МБАЛНП „Св.Наум” ЕАД обявява конкурс за избор на застраховател по две обособени позиции.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете