Loading...

МБАЛНП “Св.Наум” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи – пет обекта в сградата на болницата, за монтиране на определените за целта места на автомати за топли и/или студени напитки

Дата на обявяване: 13.02.2019

МБАЛНП “Св.Наум” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи – пет обекта в сградата на болницата, за монтиране на определените за целта места на автомати за топли и/или студени напитки

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете