Loading...

МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на „Помещение за спомагателни дейности“, намиращо се в сграда, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 28.02.2018

МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на „Помещение за спомагателни дейности“, намиращо се в сграда, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете