Loading...

МБАЛНП “Свети Наум” ЕАД, гр. София обявява конкурс за избор на застраховател по две обособени позиции

Дата на обявяване: 30.03.2020

МБАЛНП “Свети Наум” ЕАД, гр. София обявява конкурс за избор на застраховател по две обособени позиции

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете