Loading...

МБАЛНП “Свети Наум” обявява конкурс за избор на застраховател по три обособени позиции

Дата на обявяване: 02.04.2018

МБАЛНП “Свети Наум” обявява конкурс за избор на застраховател по три обособени позиции.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете