Loading...

“Медицински Център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дълготраен актив

Дата на обявяване: 15.11.2018

“Медицински Център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дълготраен актив

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете