Loading...

„Междинна оценка на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“

Дата на обявяване: 14.02.2019
Крайна дата за подаване на документи: 20.03.2019

Уважаеми дами и господа,

Министерството на икономиката с адрес: гр. София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Междинна оценка на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“.

Решение за откриване (изпратено на 11.02.2019 г. в РОП, публикувано на 14.02.2019 г. в РОП и в профила на купувача)

Обявление за поръчка (изпратено на 11.02.2019 г. в РОП, публикувано на 14.02.2019 г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача)

Заглавна страница, документация и образци (публикувани на 14.02.2019 г. в профила на купувача)

Проект на договор (публикуван на 14.02.2019 г. в профила на купувача)

ЕЕДОП (публикуван на 14.02.2019 г. в профила на купувача)

Съобщение за промяна на датата за отваряне на оферти (публикувано в профила на купувача на 21.03.2019г.)

Протокол с констатации (публикуван на 06.06.2019 г. в профила на купувача)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 19.06.2019 г. в профила на купувача)

Протоколи № 1-2 (публикувани в профила на купувача на 17.07.2019 г.)

Протоколи № 3-5 (публикувани в профила на купувача на 17.07.2019 г.)

Доклад (публикуван в профила на купувача на 17.07.2019 г.)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано в профила на купувача на 17.07.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 12.09.2019 г. за публикуване в ОВ на ЕС и в РОП, публикувано на 16.09.2019 г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача)

Договор /публикуван в профила на купувача на 16.09.2019 г./

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 30.04.2020 г.,публикувано в профила на купувача на 30.04.2020 г./

Споделете