Loading...

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, гр. Раднево обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 07.11.2018

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, гр. Раднево обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете