Loading...

“Мини Марица Изток” ЕАД обявява търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем на имоти, за срок от 3 /три/ години, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 30.04.2020

“Мини Марица Изток” ЕАД обявява търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем на имоти, за срок от 3 /три/ години, собственост на дружеството

“Мини Марица Изток” ЕАД отменя търгове за отдаване под наем на поземлени имоти, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете