Loading...

Министерство на икономиката отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет: “Извършване на преводачески услуги за нуждите на министъра, на политическия кабинет и администрацията на Министерство на икономиката”

Дата на обявяване: 14.01.2015
Крайна дата за подаване на документи: 18.02.2015

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет:

“Извършване на преводачески услуги за нуждите на министъра, на политическия кабинет и администрацията на Министерство на икономиката” по следните две самостоятелно обособени позиции:

1. Позиция 1 – писмени преводи за Министерство на икономиката
2. Позиция 2 – устни преводи за Министерство на икономиката”

Решение

Обявление

Документация за участие

Разяснение от 24.01.2015 г.

Разяснение от 09.02.2015 г.

Разяснение от 13.02.2015 г.

Протокол 2 от 05.03.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Решение за определяне на изпълнител

Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Доклад

Информация за освободени гаранции за участие (24.04.2015)

Договор по обособена позиция 1

Приложения към договор по обособена позиция 1

Изпълнение на договор по позиция 1(дата на публикуване 29.06.2015)

Договор по обособена позиция 2

Приложения към договор по обособена позиция 2

Информация за изпълнение на договор по позиция 1(15.07.2015)

Информация за изпълнение на договор по позиция 2(15.07.2015)

Информация за изпълнение на договор по позиция 1(28.07.2015)

Информация за изпълнение на договор по позиция 2 (18.08.2015)

Информация за изпълнение на договор по позиция 1 (18.08.2015)

Информация за изпълнение на договор по позиция 1 (04.09.2015)

Информация за изпълнение на договор по позиция 2 (04.09.2015)

Информация за изпълнение на договор по позиция 1 (16.09.2015)

Информация за изпълнение на договор по позиция 2 (16.09.2015)

Информация за изпълнение на договор по позиция 2 (13.11.2015)

Информация за изпълнение на договор по позиция 1 (08.12.2015)

Информация за изпълнение на договор по позиция 2 (08.12.2015)

Информация за изпълнение на договор по позиция 1 (15.12.2015)

Информация за изпълнение на договор по позиция 2 (15.12.2015)

Информация за изпълнение на договор по позиция 1 (12.01.2016)

Информация за изпълнение на договор по позиция 2 (12.01.2016)

Информация за изпълнение на договор по позиция 2 (28.01.2016)

Информация за изпълнение на договор по позиция 1 (22.02.2016)

Информация за изпълнение на договор по позиция 2 (22.02.2016)

Информация за изпълнение на договор по позиция 1 (10.03.2016)

Информация за изпълнение на договор по позиция 2 (10.03.2016)

Информация за изпълнение на договор по позиция 2 (25.03.2016)

Информация за изпълнение на договор по позиция 1 (25.03.2016)

Информация за изпълнение на договор по позиция 1 (22.04.2016)

Информация за изпълнение на договор по позиция 2 (22.04.2016)

Обявление за приключване на договор по позиция 1 /публикувано в профила на купувача на 05.06.2018/

Обявление за приключване на договор по позиция 2 /публикувано в профила на купувача на 05.06.2018/

Споделете