Loading...

“Минпроект” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание за отдаване под наем на ДМА, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 02.03.2020

“Минпроект” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание за отдаване под наем на ДМА, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете