Loading...

“Минпроект” ЕАД открива конкурс за избор на застраховател за застраховане на 8 бр. МПС, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 13.11.2017

“Минпроект” ЕАД открива конкурс за избор на застраховател за застраховане на 8 бр. МПС, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете