Loading...

“Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от помещението от болничната пералня на дружеството

Дата на обявяване: 05.11.2019

“Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от помещението от болничната пералня на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете