Loading...

Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана обявява търг за отдаване под наем на недвижим имот

Дата на обявяване: 26.01.2018

Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана обявява търг за отдаване под наем на недвижим имот.

Повече информация може да изтеглите от тук.

Споделете