Loading...

Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести “Света София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на дълготраен материален актив

Дата на обявяване: 05.12.2019

Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести “Света София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на дълготраен материален актив.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете