Loading...

“Многопрофилна болница за активно лечение Варна” ЕООД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на Самостоятелен обект, находящ се в гр. Шумен, за срок от 5 /пет/ години

Дата на обявяване: 13.01.2020

“Многопрофилна болница за активно лечение Варна” ЕООД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на Самостоятелен обект, находящ се в гр. Шумен, за срок от 5 /пет/ години

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете